Aktiv Ortopedteknik vill sätta standarden för kvalitet

Aktiv Ortopedteknik var först i branschen med en kvalitetscertifiering enligt den internationella standarden ISO 9001. Detta blev ett första steg i ett mer övergripande arbete med kvalitetsfrågor inom vår MedicalCare-verksamhet, som vi sedan dess tagit vidare i form av en rad unika initiativ.

Code of Practice (CoP) är ett totalkvalitetssystem som tagits fram för att säkra dokumentation, spårbarhet, kvalitetskontroll, riskanalys och avvikelsehantering. Det medicintekniska EU-direktivet 93/42EEG, ISO 13485 och ISO 9001 ingår alla som delar i detta och ledningssystemet är certifierat av Intertek.

Idag är Code of Practice ett fristående bolag, tillgängligt för alla företag och organisationer inom den ortopedtekniska branschen. Kvalitetssystemet drivs och utvecklas i nära samarbete med klinisk personal, specialistgrupper och företag och med ett ständigt fokus på att följa de medicintekniska direktiven för patientsäkerhet. Detta nätverk av samlad erfarenhet och kompetens är i sin tur en ovärderlig tillgång i vårt kontinuerliga arbete med att förbättra våra tjänster och produkter. Vi vill fortsätta att sätta standarden för kvalitet.